Ana Sayfa Danışmanlık Kişisel Gelişim Yazılım ERP - CRM Download Sistem Eğitim Makaleler İletişim
Erdem Ulug Home Kişisel Blog

ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması :  (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), olarak bilinir. İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması ERP sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir.

Genel Bakış

Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. Kurumsal Kaynak Planlama  sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veri tabanı altında çalıştırmaktadır. Kurumun kültürü dâhilinde her noktada bilgi akışının doğru ve anlık sağlanması sistem olarak veri akışının da doğru çalışmasını sağlar. Veri akışının doğruluğu ve hızlılığı ERP üzerinde işletmeye hızlı karar verebilme ve esnek yapıda yönetilebilirlik gibi ciddi avantajlar sağlar. Tek bir veri tabanı, aşağıdaki alanlarında dâhil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir. Bir ERP sisteminde modüller bazında olması gereken işlevsel fonksiyonlar;

MODÜLLER

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM )

Teklif Yönetimi

Sipariş Yönetimi

Kampanya Yönetimi

Reklam Yönetimi

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

Satış ve Pazarlama Analiz

Satış ve Pazarlama Tahminlime

Müşteri Risk Yönetimi

Müşteri Iskonto Yönetimi

Mağaza Satış Yönetimi ( Opsiyonel )

Mağaza Pos ve Yazarkasa Sistemi Yönetimi

Merkez Mağaza Arası Lojistik ve Sevkiyat Yönetimi

Mağazadan Mağazaya Sevkiyat ve Lojistik Yönetimi

Mağaza Otomasyon Yönetimi

Mağaza Depo Yönetimi

Mağaza El Terminali ve Barkod Otomasyon Yönetimi

Finans  Yönetimi

Banka Yönetimi

Nakit Akış Yönetimi

Mali Tablolar

Bütçe Yönetimi

Kredi Yönetimi

Yatırım Yönetimi

Çek Senet Yönetimi

Sabit Kıymet Yönetimi

Alacak Yönetimi

Borç Yönetimi

Muhasebe Yönetimi

Standart Muhasebe ( Hesap Planı Dâhil )

Cari Yönetimi

Maliyet Yönetimi Genel ( Fifo-Lifo-Ortalama)

Masraf Yönetimi

Beyannameler

Mutabakat

Satın alma Yönetimi

Tedarikçi Yönetimi

Talep Yönetimi

Teklif Toplama Yönetimi

Tedarikçi Sözleşmeleri

Planlama ve Üretim Yönetimi

Malzeme Yönetimi – Malzeme İhtiyaç Planlama  (MRP )

Üretim Yönetimi Planlama ( MRP II )

Kapasite ve İş gücü Yönetimi – Kapasite İhtiyaç Planlama ( CRP )

Mühendislik işlemleri ( OEE)

Ana Üretim Planı ( MPS )

Üretim Çizelgeleme (Gannt )

Kapasite analizi

İş Emri yönetimi

Maliyet yönetimi

Üretim Operasyon Bildirimi ( Üretim veri toplama )

Barkod Otomasyon Sistemi ( Geriye dönük izlenebilirlik )

Üretim Verimlilik Yönetimi

Fili Ürün Maliyeti Yönetimi

Fason Üretim Yönetimi

AR – GE Yönetimi

Mühendislik ( OEE )

Ürün Ağaçları Yönetimi

Rota Yönetimi

AR-GE Üretim Yönetimi ( PDM )

Faaliyet Yönetimi ( DÖF )

Ürün Tasarımı ve Modelleme

Kalite Yönetimi

Ürün ve Sistem Belgelendirme

Kalite Kontrol ve Test Yönetimi

Laboratuvar Yönetimi

İstatiksel Proses Kontrol

Numune Depo Yönetimi

Kalite Güvence Yönetimi

Müşteri Şikâyet Yönetimi

Üretim Kalite Onay Süreci

Sertifika Doküman Yönetimi

Lojistik ve Ambar Yönetimi

Ambar Alanı Yönetimi ( Malzeme Stok )

RFID ( Opsiyonel )

Raf Lokasyon Sistemi ( Barkod Otomasyonu )

Ambar Alanı Yönetimi (Hammadde )

Sevkiyat Yönetimi – Pazarlama

Sevkiyat Yönetimi – Fason ( Stok, Hammadde )

Araç Rota Planlama

Yükleme Yönetimi

Kargo Yönetimi

Ambarlar Arası Transfer ve Maliyet Yönetimi

Lojistik El Terminali Otomasyonu

İnsan Kaynakları Yönetimi  

Bordrolama Yönetimi

Özlük Sistemi Yönetimi

Performans ve Yetkinlik Yönetimi

Kariyer Planlama Yönetimi

Seçme Yerleştirme Yönetimi

Bakım Onarım Yönetimi

Kalıp – Makine – Hat Tanımlama

Planlı Bakım Yönetimi

Plansız Bakım Yönetimi

Bakım Maliyet Yönetimi (Sarf Malzeme )

Fabrika Bakım ve Planlama Yönetimi

İthalat İhracat Modülü

İthalat Operasyonu

İhracat Operasyonu

İthalat – İhracat Dosya Takibi ( Masraf )

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Faaliyet Yönetimi

Yönetim

BI Tools  ( İş Zekâsı Yönetimi )

Stratejik Planlama

Organizasyon Şemaları, Organizasyon Yönetimi

Yönetici Özet Kokpitleri ve Yönetici Rapor Sistemi

Doküman ve Arşiv Yönetimi ( Tüm Birimler )

Workflow Onay Akış Mekanizması ( Tüm Birimler )


Sadece konu başlıkları olarak bir ERP içerisinde olması gereken modülleri ve Uygulanması kısaca sıralamaya çalıştım. Doğal olarak bu sıralama oluşturulacak FRD ve Analiz sonucu değişiklikler ve öncelik sırasına göre sıralamada farklılıklar gösterebilir.

Peki bir kurum için ERP Neden Gerekli?

ERP kurum içerisindeki tüm veri akışını aynı platformu üzerinde çalışmasını sağlamakla beraber çok karmaşık üretim ve iş süreçlerini belirli kurallar çerçevesinde ve en uygun şekilde çalışmasını sağlar. Verinin aynı platform üzerinde yürümesi birçok hatalı ve mükerrer işleminde ortadan kaldırır.

Mesela bir süreci basitçe örnekleyelim;

ERP olmadan önce işleyiş.

Pazarlama kendi bağımsız CRM üzerinden bastığı siparişi üretime gönderiyor. Üretim bu satış siparişini alıp kendi içerisindeki üretim yönetimi ya da benzeri bir sisteme giriyor. Hammadde analizi yapıldıktan sonra satın alma ya bir satın alma talep formu dolduruyor. Satın almacı hammaddeyi alıyor. Üretim hammaddeyi teslim alıyor direk üretime gönderip üretimi başlatıyor, fatura ve irsaliyesini muhasebeye gönderiyor. Muhasebe departmanı fatura ve irsaliyeyi resmi olarak işliyor dolayısı ile resmi olarak hammadde deposuna giriyor. Üretim malı üretiyor kalite kontrolü yapılıyor ve kalite departmanı bunu kendisi için kullandığı programa giriyor. Ürün üretimi bitiyor ve sevkiyat ürünü sevk etmeden önce muhasebeye faturasını kestirip pazarlamaya da bilgi verdikten sonra malı yükleyip müşteriye gönderiyor.

Süreç kısaca bu peki bu süreçte neler vardı ne gibi hatalar yapılabilir ya da iş yükü ne kadar fazlaydı hep beraber inceleyelim.

Pazarlama üretimdeki iş yükünü göremediği ve planlama manuel yapıldığı için termin tarihi süreleri uzayacaktır.

Hazırlanan teklifler Üretim ve Muhasebe bağlantıları olmadığı için filli maliyet yapılmadığından fiyatlar çok pahalı ya da çok ucuz olabileceğinden rekabet gücü ciddi anlamda azalır.

Merkezi bir depo yönetim sistemi olmadığından Üretim yönetimi ve hammadde analiz sonucu her zaman yanlış çıkacaktır. Dolayısı ile her zaman hammadde ya da yarı mamul siparişi eksik ya da fazla olma olasılığı çok yüksektir.

Muhasebe programı üretim yazılımına entegre olmadığı için resmiyette hammadde stokları ve ürün stokları asla gerçek değerlerde olmayacaktır.

Hammadde Faturası resmiyette muhasebede olacağından satın alınan hammadde muhasebenin stoklarında üretim yapılamadığı için manuel düşülmediğinde sürekli stoklarda duracaktır.

Ürün ve üretim maliyet sistemi bağlattı ve masraf dağılımı olmadığında asla çalışmayacak.

Üretim pazarlama ve diğer departmanlar tarafından takibi çok güçtür.

Üretim verimliliği ve fire oranlarının kontrolü çok güçtür

Verimlilik çok düşüktür ve nedenleri de kolayca tespit edilemez.

Evrak işin başında düzenlenip işlenmediği için miktar sal ve tutar sal hataların olması olasılığı çok yüksektir.

Sevkiyatta yanlış mal yanlış müşteriye gönderilebilir.

Cari risk limiti kontrolü yapılması çok zordur.

Sayım sonuçları resmi ve sistem üzerinde ciddi farklılıklar gösterir.

Geriye dönük izlenebilirlik sağlanamaz.

………..

Daha bunun gibi birçok sorunu burada sırlamak mümkün. Peki, bu kadar sorunla bir kurumun sağlıklı çalışması nasıl mümkün olabilir ki ?

Bugün bu hatları ortadan kaldırmak için ERP yazılımları firmaların en değerli varlığı haline gelmiştir.  ERP aslında sadece şirketin birimleri arasında veri aktarımını değil aynı anda kurumun iş yapış şekil ve modellerini de optimize eder. Kurum kültürü ERP üzerinde ne kadar etkili olursa iş yönetimindeki değişim o kadar az olacaktır. Asıl hedef ERP ile beraber iş süreçlerini ve yapıyı da uluslararası standartlara göre revize etmektedir. ERP kurulumunda yapılan analiz çalışmaları ve hedef tasarımlar uluslararası standartlarda ve kurumun vizyon ve misyonuna uygun yapıldığında kurumun gelecekteki stratejisini de eksiksiz destekler.

ERP aynı zamanda kurum stratejisini de bazı noktalarda sürekli iyileştirme yönünde zorlar.  ERP bir firmanın kurumsallaşma sürecine de ciddi katkılar sağlar. Normal bir ERP işleyişi yukarıdaki sorunları gördükten sonra aslında aşağıdaki gibi olmalıydı.

Olması gereken işleyiş şekli;

Teklifin sisteme girilmesi

Teklifteki cari için cari risk kontrolü

Ürün için üretilebilirlik onayı

Üretim Planlamanın teklifi üretim planına koyup termin tarihi hesaplaması

Müşteri onayına müteakiben teklifin siparişe çevrilmesi

Siparişin Ana üretim planına dâhil edilmesi

MRPII Çalıştırılarak hammadde ve kapasite planlamasının yapılması

MRPII üzerinde satınalma taleplerinin oluşturulması

Oluşan satınalma taleplerine göre hammadde temini

Giriş kalite kontrolü ve hammaddenin satış siparişine rezervli üretime sevki

Üretim prosesleri ve proses arası kalite onayları ve operasyon bildirimleri

Üretimden ürünün satış siparişine rezervli depoya sevki.

Sevkiyat hazırlığı

Pazarlama sevkiyat onayı

Ürün faturalandırması

( Yurt dışı sipariş ise  yurt dışı İnvoice - Proforma - İhracat Evraklarının hazırlanması )

Sevkiyat

Basitçe süreçler bu şekilde zincir olarak ve onaylar ile yürümelidir. ERP tüm bunları sağlarken minimum stokla ve tüm sistemin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlar. Bu verimlilik ve esneklik size ciddi anlamda müşteri rekabet gücü de sağlar.

ERP için makalelerinize sonraki yazılarımızda devam etmeye çalışacağım. Bu yazımız da sadece ERP ve olması gereken modülleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım.


Saygılarımla

Erdem ULUĞ